Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ

Adószám: 15762960-2-05

Cím: 3973 Cigánd, Fő u. 90
Tel.: + 36 47 534 440
Fax.: + 36 47 534 441

E-mailbtktak@gmail.com

Intézményvezető: Dakos Jánosné (+36 47 534 – 448)

 


Készenléti Ügyelet Telefonszáma: 06-20/409-7374

(Munkaidő után és hétvégén hívható)

A Család és Gyermekjóléti Központ a Szociális Szolgáltató Központ szervezetileg és szakmailag önálló egysége, mely az általános szolgáltatási feladatain túl, a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt.

Központunk elsősorban a gyermekek védelmét, egészséges testi, lelki fejlődésének elősegítését tartja legfontosabb feladatának. A gyermek érdeke minden olyan esetben megkívánja, hogy családja segítséget kapjon, amikor a szülők a kialakult nehéz körülményeken önerőből nem tudnak úrrá lenni és a gyermek fejlődését a kialakult helyzet, veszélyezteti.

Az esetmenedzserek szükség szerinti napokat töltenek az ellátott településeken, együttműködve és egymás munkáját segítve az illetékes családsegítőkkel. A székhely Cigánd, innen kiindulva látják el a szolgáltatással érintett településeket.

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítőivel szorosan együttműködve, egymás munkáját segítve nyújtanak a lakosok rézére minél teljesebb és komplexebb segítséget a hatékony problémamegoldás érdekében.

A Központ által nyújtott speciális szolgáltatások a cigándi járás teljes lakossága részére elérhetők.

Kapcsolattartási ügyelet keretében biztosítjuk

  • a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges helyszínt,
  • a felügyelt kapcsolattartást elrendelő szervvel történt előzetes egyeztetést követően a felügyeletet ellátó szakembert, vagy lehetővé tesszük más felügyeletet ellátó szakember jelenlétét,
  • az érintettek kérésére, valamint  a gyámhivatal kezdeményezésére gyermekvédelmi közvetítői eljárást (mediáció), melynek célja a felek közötti konfliktusok feloldásának segítése, közöttük megállapodás létrehozása, és annak mindkét fél részéről történő betartása,
  • a konfliktuskezelő (mediációs) szolgáltatást

Készenléti szolgálat keretében biztosítjuk:

  • a nyitvatartási időn kívül felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítséget, tanácsadást vagy
  • tájékoztatás nyújtást,
  • tájékoztatást nyújtunk a lelkisegély-telefonvonal elérhetőségéről
  • Egy állandóan hívható telefonszám segítségével egy folyamatos jelenlétet biztosítunk a nyitvatartási időn túl felmerülő krízishelyzetekben.  Telefonszám: 06 20 409-73-74

Iskolai és Óvodai Szociális Munka

  • A köznevelési intézményeken belül elérhetővé váljon egy szociális segítő tevékenység, melynek során a gyermekek és családjaik professzionális segítséget kapnak.

ESETMENEDZSEREK ELÉRHETŐSÉGE

Önkormányzati Hivatal elnevezése

Település

Településen tartózkodás helye

Esetmenedzser

Cigánd Város Önkormányzat

Cigánd

VALAMENNYI ESETMENEDZSER ESETÉBEN:

3973 Cigánd, Fő utca 90.

(Szociális Szolgáltató Központ épülete)

Tel:06-47-534-442

Takács Boglárka

06-47-534-442

 

Zemplénagárd Közös Önkormányzat

Lácacséke

3967 Lácacséke, Fő út 19.

(Önkormányzat épülete)

Dámóc

3978 Dámóc, Fő utca 116.

(Idősek klubja épülete)

Zemplénagárd

3977 Zemplénagárd, Fő utca 16.                  (Idősek klubja épülete)

Révleányvár

3976 Révleányvár, Fő út 40.

(Önkormányzat épülete)

Karcsai Közös Önkormányzati Hivatal

Karcsa

3963 Karcsa, Szabadság út 3.

(Család-és Gyermekjóléti Szolgálat épülete)

Oláh Andrea

06-47-534-442

Karos

Tiszakarádi Közös Önkormányzati Hivatal

Tiszakarád

3971 Tiszakarád, József A. út 15.

(Család-és Gyermekjóléti Szolgálat épülete)

Tiszacsermely

3972 Tiszacsermely, Rákóczi F. út 9.            (Önkormányzat épülete)

Pácini Közös Önkormányzati Hivatal

Bodroghalom

3987 Bodroghalom, Szabadság út 89.          (Önkormányzat épülete)

Pácin

3964 Pácin, Fő út 37.

(Család-és Gyermekjóléti Szolgálat épülete)

Daróczi Bernadett

06-47-534-442

Ricsei Közös Önkormányzati Hivatal

Ricse

3974 Ricse, Ady E. út 1.

(Család-és Gyermekjóléti Szolgálat épülete)

Nagyrozvágy

3965 Nagyrozvágy, Fő út 31.

(Idősek klubja épülete)

Kisrozvágy

3965 Kisrozvágy, Petőfi út 3.

            (Önkormányzat épülete)

Semjén

             3974 Semjén, Petőfi S. út 2.

(Önkormányzat épülete)