Kedvezményezett neve: Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ

A projekt címe: Óvodai és iskolai szociális munka fejlesztése a Cigándi járásban

A szerződött támogatás összege: 29 524 391,- Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt kezdete: 2017. 10.01.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. 03.31.

A projekt azonosító száma: EFOP-3.2.9-16-2016-00068

 

A projekt tartalmának bemutatása:  Az elmúlt évek és a köznevelési intézményekkel való együttműködés tapasztalatai alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a gondok halmozottan, nagy mennyiségben jelentkeznek az intézményeken belül, melyeket hagyományosan, pedagógiai eszközökkel nem lehet kezelni, szükség van a szociális szakértelem megjelenésére az óvodákban, iskolákban.

Indokolt egy olyan professzionális szociális segítő jelenléte az iskolákban, óvodákban, aki átfogó jogi (gyermekvédelem, annak intézményrendszere; szociális jog, családi támogatási formák, szociális intézményrendszer, stb.), szociális (társadalmi veszélyeztető tényezők, közösségi erőforrások mobilizálása stb.) és pszichológiai (személyiségfejlődés, családi fejlődési szakaszok nehézségei, kommunikációs technikák, gyermekek veszélyeztetésének, elhanyagolásának, bántalmazásának figyelmeztető tünetei stb.) ismeretekkel, illetve készségekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik számára, hogy a gyermek fejlődését veszélyeztető problémákat korán felismerje, illetve – szükség esetén egyéb segítő intézmény, szakember révén – kezelje.

A BTKT Szociális Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központ általános célja az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység nyújtása során:

  • A köznevelési intézményeken belül elérhetővé váljon egy szociális segítő tevékenység, melynek során a gyermekek és családjaik professzionális segítséget kapnak.
  • Az intézményen belül a hatékonyabb problémamegoldás érdekében szükséges egy segítő szakember jelenléte, aki a konfliktusokat helyben és időben azonnal tudja kezelni.
  • Az intézményen belül elérhetővé váljon egy olyan segítő személy, akihez a gyermekek problémáikkal, bizalommal fordulhatnak, akivel szemben nincs megfelelési kényszer. Egy független szakember jelenléte bizalmat sugall, hiszen sok esetben maga az iskola is stressz forrás a gyermekeknek.
  • Egy olyan szakember jelenléte az intézményen belül, aki rendelkezik megfelelő ismeretekkel a konfliktushelyzetek kezeléséhez, valamint az ilyen helyzetek kialakulásának megelőzéséhez. Pártatlan szakemberként van jelen és elsősorban a gyermek érdekeit tartja szem előtt. Elősegíti és megteremti az érintett felek közötti megfelelő kommunikáció létrejöttét, koordináló szerepet tölt be.
  • A köznevelés eredményességének és hatékonyságának javítása érdekében a szociális munka értékeinek közvetítése és átadása a pedagógusok részére.