• A szolgáltatás humán feltételei adottak
  • A fenntartási időszakban a munkatársak rendszeres továbbképzésének biztosítása, ismeretanyag frissítése, új módszerek, megoldások bevezetése.
  • A jelenleg kialakításra kerülő rendszer, a szakemberek együttműködése, olyan átfogó, valamennyi területet érintő koordinált struktúra, mely képes az igénybe vevők komplex probléma megoldására.
  • A teljes körű szakember gárda biztosítani tudja a megjelenő új ismeretek, technikák azonnali alkalmazását, amennyiben az adaptálható a kistérségre.
  • A jelzőrendszer tagjaival, társszakmák képviselőivel az együttműködés javítása, hatékonyságának növelése továbbra is kiemelten fontos feladat.