Vezető: Szilvásiné Bernát Judit

Cím: 3973 Cigánd Fő Utca  90.

Tel: 06-47-534-446

e-mail: btktak@gmail.com,

Nyitvatartás:

H-Cs:  7:30 – 16:00

P:  7:30 – 13:00

ELLÁTÁSI TERÜLET

Alsóberecki, Bodroghalom, Cigánd, Dámóc, Felsőberecki, Karcsa, Karos, Kisrozvágy, Lácacséke, Nagyrozvágy, Pácin, Révleányvár, Ricse, Semjén, Tiszacsermely, Tiszakarád, Zemplénagárd

MUNKATÁRSAK, ELÉRHETŐSÉGEK

Település Telephely címe, elérhetősége Gondozók
Cigánd Fő U 90.

47/ 534-440

Berta Józsefné

Balla Erika

Csáki Sándorné

Illés Tamásné

Lőrincz Ágnes

Horváth Jácinta

Kantár Imréné

Nagy Lászlóné

Gönczi Józsefné

Fehér Imréné

Sándorné Dancs-Oláh Enikő

Semjén Rákóczi u. 29.

47/ 376-780

Szabóné Sztesenko Szvetlana
Tiszacsermely Kossuth u. 16.

 

Sztankó Ferencné
Tiszakarád Dózsa tér 4.

47/ 382-324

Fogarasi Lívia

Fodor Katalin

Kántor Istvánné

Fábián Gáborné

Tóthné Farkas Gabriella

Kertészné Lázár Tünde

Bojtárné Koritár Erika

Hályasné Pásztor Ildikó

Pácin Fő u. 37.

06304659019

Balláné Dienes Nikoletta

Baráz Erzsébet

Berta Árpádné

Bódi Zsoltné

Potoczki Tiborné

 

Bodroghalom Szabadság u. 98.

47/ 302-014

Fodor Attiláné

Molnár Tímea

Májercsák Lászlóné

Kertészné Tóth Ildikó

Perecsényiné Novák Enikő

Sveda Bernadett

Zsoldos Gizella

Kisrozvágy Petőfi u. 7.

06304658823

Hogya Józsefné
Nagyrozvágy Fő u. 31.

06304659221

Ádám Tímea

Lövei Csabáné

Sáriczki Miklósné

Váradi Andrásné

Világi Árpádné

Zemplénagárd Fő u. 16.

06304660293

Molnár Károlyné

Kanda Mihályné

Kiss Lászlóné

Dámóc Fő u. 116

06304066302

Rafael Mária

Illés Anita

Csernyik Marianna

Lácacséke Templom u. 3.

06304054598

Aranyos Natália
Révleányvár Fő u. 42.

06304061586

Marczi Andrásné

Sohajdáné Pilnik Erika

Ricse Ady E. u. 1.

06304661534

Balogh Erzsébet

Gönczi Viktória

Siposné Szűrös Rita

Varga Anikó

Nemesné Barati Emese

Karcsa Szabadság u. 3.

06304060889

47/342-712

Sütő Pálné

Váradi Csabáné

Ágoston Krisztina

Nagy Tiborné

Gabócziné Mihály Mónika

Bandor Anita

Karos Kossuth L. u. 14.

06304070667

Nyisztor Sándorné

Kobelák Erzsébet Éva

Gyányi Attiláné

Felsőberecki Kossuth L. u. 59.

06304661130

Kovács Jánosné
Alsóberecki Kossuth L. u. 23.

06304665980

Földesi Gabriella

Danóczi Csabáné

Halászné Czilli Erika

KIK VEHETIK IGÉNYBE A SZOLGÁLTATÁST?

 • akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek
 • hozzátartozóik róluk gondoskodni nem vagy csak részben képesek
 • akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek
 • egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, illetve azokról akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.

A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. Az intézményvezető által megbízott szakmai vezető az „Értékelő adatlapon” megvizsgálja a kérelmező orvosával (háziorvos, kezelő orvos) együttműködve fizikai, mentális és egészségi állapotát, és az önellátási képességét.  Ez alapján megállapítja, hogy a kérelmező szociális segítés, vagy személyi gondozás keretében végezhető tevékenységekre jogosult.

Amennyiben az igénybevevő minimum 20 pontot eléri személyi gondozásra jogosult, amely magába foglalja a szociális segítés keretében nyújtható tevékenységet is. Ha nem éri el a 20 pontot, akkor az egyéb körülmények vizsgálatának megfelelése esetén szociális segítésre jogosult.

Egyéb körülmények:

– hatvanötödik életévét betöltötte és egyedül él,

hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy fűtés nélküli, vagy

hetvenötödik életévét betöltötte,

–  egészségi állapota miatt átmeneti jelleggel – időszakosan vagy tartósan – a lakását nem képes kíséret nélkül elhagyni, háztartási tevékenységeit nem, vagy részlegesen képes ellátni

Az egyéb körülmények fennállását igazolni kell:

 • az életkort személy azonosításra alkalmas igazolvánnyal
 • a közművesítés hiányát a települési önkormányzat jegyzője igazolja
 • az egészségi állapot fennállását a kezelőorvos igazolja

BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

A szolgálat feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete:

 • saját környezetében,
 • életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően,
 • meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

Szociális segítés keretében: 

 • bevásárlás (személyes szükséglet mértékében)
 • segítségnyújtás ételkészítésben, étkezés előkészítésében, mosogatásban
 • takarítás ( életvitelszerűen használt helyiségben)
 • gyógyszer kiváltása
 • mosás, vasalás
 • tüzelő behordás, hó eltakarítás, vízhordás (közkútról, fúrtkútról)
 • kísérés.

Személyi gondozás keretében, amely magába foglalja a szociális segítés tevékenységeit is:

 • segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása (információ nyújtás, tanácsadás, mentális támogatás, ügyintézés)
 • gondozási ápolási feladatok (mosdatás, fürdetése, öltöztetés, ágyazás, inkontinens beteg ellátása, haj,- köröm,- száj,- fog,- bőr ápolás, folyadékpótlás, étkeztetés, hely és helyzetváltoztatás, gyógyszeradagolás és monitorozás, vérnyomás és vércukor mérés, felületi sebkezelés, gyógyászati segédeszközök beszerzése – karbantartása, házi orvossal való együttműködés stb.)

IGÉNYBEVÉTEL

Az igénybevétel önkéntes. A kérelem előterjesztése a a Szociális Szolgáltató Központban (3973Cigánd, Fő u. 90.) valamint a telephelyeinken történhet. (lásd a munkatársak menüpont alatt). A kérelem, és kötelező mellékletei megtalálhatók a letölthető dokumentumok menüpont alatt is.

A szolgáltatás igénybevétele térítési díjköteles. Cigánd Város Önkormányzat által megállapított intézményi térítési díj 2021. április 01-től 250,-Ft/óra.

 Az ellátottak által  fizetendő térítési díj településenként változó.

Település Ellátott fizet

(Ft/óra)

Önkormányzat által átvállalt térítési díj (Ft/óra)
Alsóberecki 0,- 250,-
Bodroghalom 0,- 250,-
Cigánd 50,- 200,
Dámóc 100,- 150,-
Felsőberecki 0,- 250,-
Karcsa 0,- 250,-
Karos 0,- 250,-
Kisrozvágy 0,- 250,-
Lácacséke 100,- 150,-
Nagyrozvágy 100,- 150,-
Pácin 100,- 150,-
Révleányvár 0,- 250,-
Ricse 0,- 250,-
Semjén 100,- 150,-
Tiszacsermely 250,- 0,-
Tiszakarád 100,- 150,-
Zemplénagárd 150,- 100,-