Vezető: Kertész Zoltán

Cím: 3973 Cigánd Fő Utca 90.

Tel: 06-47-534-444

e-mail: btktak@gmail.com

Nyitvatartás:

H-Cs:  7:30 – 16:00

P:  7:30 – 13:30

Ellátási terület:

Alsóberecki, Bodroghalom, Cigánd, Dámóc, Felsőberecki, Karcsa, Karos, Kisrozvágy, Lácacséke, Nagyrozvágy, Pácin, Ricse, Révleányvár, Semjén, Tiszacsermely, Tiszakarád, Zemplénagárd

Munkatársak:

Balla Istvánné – gondozó/személyi segítő

Nagy Miklósné- gondozó/személyi segítő

Géresi Gábor – segítő/gépjárművezető

Lakatos Bertalan – segítő/gépjárművezető

 

A szolgáltatás célja

A fogyatékos személy lakókörnyezetében történő segítése, életvitelének megkönnyítése, a lakáson kívüli szolgáltatások, közszolgáltatások elérésének segítésével, valamint az önálló életvitelük megtartása mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.

Az ellátás igénybevételének módja
Az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére,történik. Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, – az érintett személy véleményét figyelembe véve- a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességet nem korlátozta – önállóan terjeszti elő.  A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges kérelem megtalálható a szolgálat irodájában, valamint letölthető a nyomtatványok menüpont alatt.
Az ellátás igénybevételére szociálisan rászorultként jogosult, minden a bodrogközi kistérség településein élő, vagy itt tartózkodó súlyosan fogyatékos személy.
Súlyosan fogyatékosnak minősül a támogató szolgáltatás szempontjából az 1993. évi III. törvény 65§/C előírásai alapján fogyatékossági támogatásban, emelt összegű családi pótlékban, és vakok személyi járadékában részesülő személy.
Az ellátátsokat igazolni szükséges, az erről szóló határozattal.
Azok a fogyatékkal élők akik a törvény által előírt (fent felsorolt) ellátásokban nem részesülnek, szociálisan nem rászorultként vehetik igénybe a szolgáltatást, a kapacitás függvényében. Az igényvbevétel lehetőségéről a szolgálat vezetője dönt.
A Szolgáltatás Igénybevétele térítési díj köteles.
A 2021.április 01-től érvényes térítés díjak:
Szociálisan rászorult, súlyosan fogyatékosok esetében
személyi segítés: 50 Ft/óra
a személyszállítás:80 Ft/km
A szociálisan nem rászorultak esetében
a személyi segítés: 400,- Ft/óra
a személyszállítás kiskorú esetében: 100,-Ft/km
a személyszállítás nagykorú esetében: 300,-Ft/km