• 2 fő mediátor képzése
 • 2 fő családterapeuta képzése
 • Konfliktuskezelés
 • Személyiségfejlesztés
 • Menedzsment képzés
 • Alapfokú informatikai tréning
 • Szupervízió
  (Az Intézményből  összesen 120 fő szakember bevonásával.)
 • 1 fő esélyegyenlőségi munkatárs képzése
 • lakosság tájékoztatása / fórumokon, kiadványok megjelentetésével/
 • szakmai tanácskozások
 • új, egységes és összehangolt dokumentációs rendszer kialakítása
 • szükséglettérkép kialakítása, egységes kérdőív,lekérdezés és kiértékelés alapján.
 • kommunikációs csatornák erősítése,
 • családközpontú szolgáltatásszervezés
 • átfogó, valamennyi szolgáltatásra kiterjedő monitoring rendszer

Várt hatások:

A Bodrogközi kistérség területén a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások minősége javul.
A szolgáltatások mindenki számára egyaránt hozzáférhetővé, a segítségnyújtás pedig egyénre szabottá válik.
A belső infrastruktúra fejlesztésével a szolgáltatási rendszer működtetése hatékony lesz.
Javul a térségben élők életminősége.
Szakemberek képzése a minőség javulását eredményezi. Ezáltal a szolgáltatást igénybevevők száma és elégedettsége nő.
Az együttműködő partnerek és a szociális és gyermekjóléti alapellátás intézményei közötti kommunikáció, kapcsolatrendszer javul.