Szükségletdiagnosztika

a szolgáltató dokumentációs és működési rendszerének áttekintése megtörtént.

Eredmény:

 • új egységes és összehangolt dokumentációs rendszer bevezetésére került sor. (Szükségletek jobb, szélesebb körű megismerése valamennyi bevont szakmaterület és szakember számára. Az információ áramlás javul. Átláthatóbbá válnak a   munkafolyamatok. A szakemberek munkája könnyebbé és  hatékonyabbá  válik.)
 • egységes kérdőív és kiértékelés alapján szükséglettérkép
  készült. (közel 3.000 db ellátotti kérdőív, 120 db alkalmazotti
  elégedettségi kérdőív)

Szolgáltatás koordináció, Szervezetmenedzsment
Cél:

 • A szolgáltatások összehangolása, hatékony koordinálása.
 • a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások fejlesztése.

Okok:

 • A településeken megnövekedtek a különböző ellátási formák és szolgáltatások iránti igény, amely az ellátórendszer fokozatos és folyamatos bővítését és átalakítását tette szükségessé.
 • A Kistérségben a veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma növekedett.

Az ellátások összehangolása koordinálása

Eredménye:

 • Szervezetmenedzsment egységes kialakítása
 • Szakmai egységek közötti együttműködés hatékonyabbá válik.
 • A felelősségi körök szabályozása, újragondolása
 • Elérési és cselekvési utak racionalizálása,
 • Kommunikációs csatornák kialakulása,
 • Új szabályzók és folyamatok betanítása és bevezetése.
 • Családközpontú szolgáltatások kialakítása.
 • Mindezek révén egyértelművé, átláthatóvá válik mind az igénybe vevő, mind a szakemberek számára a működési rendszer.
 • Az ügyfelek szakmai egységek közötti zökkenőmentes továbbirányítása is megvalósul.