Munkatársaink

Szakmai Vezető: Kendi – Deák Dóra

Gondozók:

 • Berta Istvánné
 • Kolozsvári Gáborné

Pszichiáter szakorvos: dr. Látos Zoltán

 

Elérhetőségünk

 

Cím: Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ

3973 Cigánd, Ady E. u. 16.

Tel: +36 47 534 440 (központi telefonszám)

+36304071003 (gondozók száma

E-mail: kozossegcigand@gmail.com

Facebook oldal: https://www.facebook.com/ellatas.szenvedelybeteg/

Célunk

A szenvedélybetegségben küzdők részére biztosít szociális, egészségügyi és mentális állapotuknak megfelelő alapszolgáltatásokat, valamint nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető lehetőségeket. Különféle szolgáltatásokat nyújt a szenvedélybetegek és hozzátartozóik részére: egyéni konzultációs és csoportfoglalkozás biztosítása; lehetőséget ad a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, higiénés szükségletek kielégítésére, étkeztetésre; helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, önsegítő csoportoknak. Segítséget nyújt a lakókörnyezetben az önálló életvitel fenntartásában, a meglévő képességek megtartásában, illetve fejlesztésében; a házi orvossal és a kezelő orvossal való kapcsolattartás révén lehetőség van a szolgáltatást igénybe vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérésére; ösztönzi a bio-pszicho-szociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást, szolgáltatások igénybevételét.

Ki veheti igénybe?

A saját otthonukban élő:

 • 16. életévüket betöltött,
 • fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő szenvedélybetegek
 • az ellátás további feltétele, hogy valamilyen szenvedélybetegségben/addikcióban szenvedjen:
  • alkohol
  • nikotin
  • gyógyszer
  • drog
  • koffein
  • játékszenvedély (szerencsejátékok, internetes játékok, stb.)
  • testedzésfüggő
  • munkamánia
  • vásárlási mánia
  • internet-, mobiltelefon függősség
  • kóros evési zavarok
  • társfüggőség
 • továbbá segítséget tudunk nyújtani a szenvedélybetegségben szenvedő személyek hozzátartozói részére, hogy a kialakult problémákat miként tudják kezelni.

Igénybevétel módja, térítési díj

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes. Az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik. Ingyenesen igénybevehető szolgáltatás.

Azonban a napi egyszeri étkezést igénybe vevők esetében a térítési díj a követkőképpen alakul:

Havi jövedelem Térítési díj/adag/nap
–          jövedelemmel nem rendelkező esetén 0 Ft
–          nem haladja meg a 28. 500 Ft-ot 200 Ft
–          28.501 – 57.000 Ft 250 Ft
–          57.001 – 85.500 Ft 350 Ft
–          85.501 – 114.000 Ft 400 Ft
–          114.001 – 142.500 Ft 450 Ft
–          142.501 Ft felett 500 Ft

A szolgáltatás megkezdése előtt szükséges beszerezni az igénybe vevő szakorvosának, kezelőorvosának szakvéleményét. Amennyiben nem rendelkezik szakvéleménnyel, a szolgáltatás részére a kérelem benyújtásától számított 3 hónapig átmeneti jelleggel szakvélemény hiányában is biztosítani kell.