Vezető: Kertész Zoltán

Cím: 3973 Cigánd József A. u. 3.

Tel: 06-47-534-041

e-mail: btktak@gmail.com

Nyitvatartás:

H-Cs:  7:30 – 16:00

P:  7:30 – 13:30

Ellátási terület:

Alsóberecki, Bodroghalom, Cigánd, Dámóc, Felsőberecki, Karcsa, Karos, Kisrozvágy, Lácacséke, Nagyrozvágy, Pácin, Ricse, Révleányvár, Semjén, Tiszacsermely, Tiszakarád, Zemplénagárd

Munkatársak:

Balla Erika – Gondozó

Barna Lászlóné -Gondozó

Doronyné Jenei Mária – Terápiás Munkatárs

Némethné Dócs Mária – Gondozó

Perecsényiné Novák Enikő -Gondozó

Kopasz Gáborné – Gyógypedagógus (óraadó)

A szolgáltatás célja

Az ellátást igénybe vevők részére szociális, mentális állapotuknak megfelelő, napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújtása. A helyi igényeknek megfelelő közösségi programok szervezése, valamint hely biztosítása a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak. Biztosítani kívánjuk, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön. Célunk, olyan 3. életévüket betöltött fogyatékos személyek napközbeni ellátása, akik önmagukról részben, vagy egészben nem tudnak gondoskodni.

A szolgáltatás feladatai

  • igény szerint napközbeni étkeztetés biztosítása,
  • szabadidős programok szervezése,
  • mindennapi életvitelhez szükséges ismeretek elsajátítása,
  • közösségi tevékenységek szervezése,
  • egészségi állapotuknak megfelelő terápiás jellegű foglalkoztatás feltételeinek megteremtése. (terápiás jellegű kézműves foglalkozás, gyógypedagógiai foglalkozás)

A nappali ellátás keretében étkeztetés igénybe vétele után térítési díjat kell fizetni.

Az intézményi étkezés 2021.április 01-től érvényes térítési díja: 470 Ft

Az ellátás igénybevételének, módja

A fogyatékkal élők nappali ellátásának igénybevétele önkéntes. Az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik a Szociális Szolgáltató Központban. (3973Cigánd, Fő u. 90.) A kérelem, és kötelező mellékletei megtalálhatók a letölthető dokumentumok menüpont alatt is.

A kérelemhez csatolni kell a fogyatékosság fennállását igazoló, a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság szakértői véleményét vagy a fogyatékosság jellege szerinti szakorvosi leletet, vagy magasabb összegű családi pótlékról, fogyatékossági támogatásról, vakok személyi járadékáról szóló határozatot.

-üres-