Vezető: Dakos Jánosné

Cím: 3973 Cigánd Fő Utca 90.

Tel: 06-47-534-440

e-mail: btktak@gmail.com

Ellátási terület:

Alsóberecki, Bodroghalom, Cigánd, Dámóc, Felsőberecki, Karcsa, Karos, Kisrozvágy, Lácacséke, Nagyrozvágy, Pácin, Ricse, Révleányvár, Semjén, Tiszacsermely, Tiszakarád, Zemplénagárd

A szolgáltatás célja

Azoknak a szociálisan rászorultaknak az étkeztetéséről gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmenet jelleggel nem képesek biztosítani, koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk miatt.

 A szolgáltatás feladatai

Étkeztetés keretén belül legalább egyszeri meleg ételt kell biztosítani. Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára az ellátást igénybe vevő részére diétás étrendet kell biztosítani.

Feladatunk gondoskodni azokról a személyekről, akik

  • koruk,
  • egészségi állapotuk,
  • fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
  • szenvedélybetegségük, vagy
  • hajléktalanságuk miatt -,

legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről történő gondoskodást önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

Igénybevétel

Az igénybevétel önkéntes. A kérelem előterjesztése a a Szociális Szolgáltató Központban (3973Cigánd, Fő u. 90.) valamint a telephelyeinken történhet. (lásd a munkatársak menüpont alatt). A kérelem, és kötelező mellékletei megtalálhatók a letölthető dokumentumok menüpont alatt is. Az igénybevétel részletes feltételeit Cigánd Város Önkormányzatának 2/2021. (III.3.) rendelete szabályozza.

Térítési Díj

Az étkeztetés igénybevétele után térítési díjat kell fizetni.

A térítési díj megállapítása a kötelezett rendszeres havi jövedelmének figyelembe vételével, valamint az intézményi térítési díj figyelembe vételével történik.

A 2021. Április 01.-től fizetendő intézményi térítési díjak:

Település Étkezés intézményi térítési díja

(Ft/ellátási nap)

Kiszállítási díj

(Ft/ellátási nap)

Alsóberecki 350,- 150,-
Bodroghalom 380,- 90,-
Cigánd 400,- 50,-
Dámóc 340,- 0,-
Felsőberecki 350,- 50,-
Karcsa 315,- 90,-
Karos 315,- 90,-
Kisrozvágy 330,- 90,-
Lácacséke 315,- 0,-
Nagyrozvágy 330,- 90,-
Pácin 380,- 90,-
Révleányvár 340,- 0,-
Ricse 260,- 50,-
Semjén 315,- 40,-
Tiszacsermely 340,- 50,-
Tiszakarád 400,- 95,-
Zemplénagárd 340,- 0,-