A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Alapszolgáltatási Központja 2007-ben kezdte meg működését.

A szervezet célja:
– a szociális szolgáltatások helyi szükségleteknek megfelelő biztosítása
– az Intézmény hatékony, gazdaságos működtetése
– a feladatellátás minőségének javítása, fejlesztése

A Szociális Szolgáltató Központ által nyújtott szolgáltatások
·         Étkeztetés
·         Házi segítségnyújtás
·         Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
·         Idősek nappali ellátása
·         Fogyatékkal élők nappali ellátása
·         Támogató Szolgáltatás
·         Családsegítés
·         Gyermekjóléti szolgáltatás