Szükséglet-felmérés

 • A szociális és gyermekjóléti szolgáltatások szerepének és helyzetének feltérképezése
 • Az ellátásban dolgozó szakemberek kompetenciáinak felmérése
 • Szakemberekkel készített interjúk

Problémák, hiányosságok feltárása három irányú:

 • Az Intézményen belüli szolgáltatások együttműködésének hatékonysága
 • Az Intézmény és együttműködő partnerek, jelzőrendszeri tagok közötti kapcsolatrendszer, kommunikáció minősége.
 • A szolgáltatások elérésének, minőségének vizsgálata

A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás szolgáltatási organogramja és problématérképe (2012)

A kistérségben a szociális és gyermekjóléti rendszer fejlesztése kapcsán az alábbi célok fogalmazódtak meg:

Hosszú távú célok:

 • szociális és gyermekjóléti alapellátások  színvonalának emelése,
 • a szolgáltatások összehangolása, koordinálása, a szolgáltatások hatékonyságának növelése.
 • az Intézmény és a Kistérségben működő valamennyi intézmény/szolgáltatástípusok közötti kommunikáció és kapcsolat erősödése
 • a célcsoport igényeinek megfelelő széles körű szolgáltatásrendszer  kialakítása

Közvetlen célok:

 • a szolgáltatások minőségének javítása
 • az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása
 • a segítségnyújtás egyénre szabottá válásának segítése
 • a szolgáltatási rendszer hatékony működésének elősegítése, belső infrastruktúrájának fejlesztése
 • új, kiegészítő szolgáltatások bevezetése
 • szakemberek képzése
 • a szolgáltatást igénybe vevők számának és elégedettségének növelése
 • együttműködő partnerek kapcsolatrendszerének javítása
 • családon belüli kapcsolati problémák kezelésének javítása
 • új, kiegészítő szolgáltatások bevezetése (közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő, mediációs programok)

A projekt célcsoportjai:

 • a szolgáltatást igénybe vevők
 • ellátásban dolgozó szakemberek képezik

Együttműködő partnerek: a kistérségben működő intézmények

 • Szociális
 • Gyermekjóléti és gyermekvédelmi
 • Oktatási
 • Egészségügyi