Vezető: Dakos Jánosné

Cím: 3973 Cigánd Fő Utca 90.

Tel: 06-47-534-448

e-mail: btktak@gmail.com

Nyitvatartás:

H-Cs:  7:30 – 16:00

P:  7:30 – 13:30

Ellátási terület:

Alsóberecki, Bodroghalom, Cigánd, Dámóc, Felsőberecki, Karcsa, Karos, Kisrozvágy, Lácacséke, Nagyrozvágy, Pácin, Ricse, Révleányvár, Semjén, Tiszacsermely, Tiszakarád, Zemplénagárd

Munkatársak, elérhetőségek:

Település Telephely címe, elérhetősége Munkatársak
Cigánd Fő U 90.

47/ 534-445

Nagy Istvánné

Bodnár Lászlóné

Semjén Rákóczi u. 29.

47/ 376-780

Antalné Deák Zsuzsanna
Tiszacsermely Kossuth u. 16.

06304668593

Pájer Istvánné
Tiszakarád Dózsa Tér 4.

47/ 382-324

Fodor Katalin

Újlaki Orsolya

Pácin Fő u. 37.

06304659019

Dajka –Szabó Nóra

Berta Árpádné

Bodroghalom Szabadság u. 98.

47/ 302-014

Vajdáné Réz Andrea

Zsoldos Gizella

Kisrozvágy Petőfi u. 7.

06304658823

Branyiczki Ferencné
Nagyrozvágy Fő u. 31.

06304659221

Vicickóné Lénárt Edina
Zemplénagárd Fő u. 16.

06304660293

Gál Istvánné
Dámóc Fő u. 116

06304066302

Balogh Lászlóné
Lácacséke Templom u. 3.

06304054598

Fedor Lászlóné
Révleányvár Fő u. 42.

06304061586

Barati Zsuzsanna
Ricse Ady E. u. 1.

06304661534

Szatmáriné Axman Angéla

Körtvési-Deák Edit

Veres Lászlóné

Karcsa Szabadság u. 3.

06304060889

47/342-712

Biacskóné Balogh Zsuzsanna

Miklós Józsefné

Szabadka Antalné

Karos Kossuth L. u. 14.

06304070667

Szabó Györgyné
Felsőberecki Kossuth L. u. 59.

06304661130

Bódvai Józsefné
Alsóberecki Kossuth L. u. 23.

06304665980

Kaskóné Lévai Mónika

Halászné Czilli Erika

A szolgáltatás célja

Az idősek nappali ellátása során a saját otthonukban élő, 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, további igény szerint az ellátottak napközbeni étkeztetése is biztosítva van.

Az intézmény az idősek nappali ellátása biztosítása során fontosnak tartja az idős ember méltóságának megőrzését, testi,-lelki,-szociális,-szellemi képességének megőrzését, az egészség megőrzése érdekében az aktivitás fenntartását, a társadalmi részvétel és integráció megerősítését, a kirekesztődés megelőzését, a természetes támogató rendszerek erősítését és az emberi kapcsolatok elmélyítését

A szolgáltatás feladatai

Az ellátás igénybe vevő részére szociális, egészségi, mentális állapotának megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt. A helyi igényeknek megfelelő közösségi programot szervez, valamint helyet biztosít a közösségi programoknak, csoportoknak.

Biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.

A szolgáltatás biztosításával az intézmény törekvése, hogy idős emberek megtartsák önállóságukat, szükségleteikhez igazodva nyújtunk ellátást.

Az ellátásban részesülő személyek a nappali ellátás keretében egy közösségen belül hozzájuthatnak a szociális, egészségi és mentális állapotuknak megfelelő ellátáshoz.

Az ellátás igénybevételének, módja

Az idősek nappali ellátásának igénybevétele önkéntes. Az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik a Szociális Szolgáltató Központban. (3973Cigánd, Fő u. 90.), illetve telephelyeinken (lásd a munkatársak menüpont alatt). A kérelem, és kötelező mellékletei megtalálhatók a letölthető dokumentumok menüpont alatt is.