Vezető: Kertész-Papp Brigitta

Cím: 3973 Cigánd Fő Utca 90.

Tel: 06-47-534-441

e-mail: csgykozpontcigand@gmail.com

Készenléti Ügyelet Telefonszáma: 06-20/409-7374

(Munkaidő után és hétvégén hívható)

 

A Család és Gyermekjóléti Központ a Szociális Szolgáltató Központ szervezetileg és szakmailag önálló egysége, mely az általános szolgáltatási feladatain túl, a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt.

Központunk elsősorban a gyermekek védelmét, egészséges testi, lelki fejlődésének elősegítését tartja legfontosabb feladatának. A gyermek érdeke minden olyan esetben megkívánja, hogy családja segítséget kapjon, amikor a szülők a kialakult nehéz körülményeken önerőből nem tudnak úrrá lenni és a gyermek fejlődését a kialakult helyzet, veszélyezteti.

Az esetmenedzserek szükség szerinti napokat töltenek az ellátott településeken, együttműködve és egymás munkáját segítve az illetékes családsegítőkkel. A székhely Cigánd, innen kiindulva látják el a szolgáltatással érintett településeket.

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítőivel szorosan együttműködve, egymás munkáját segítve nyújtanak a lakosok rézére minél teljesebb és komplexebb segítséget a hatékony problémamegoldás érdekében.

Esetmenedzserek:

Esetmenedzser Ellátott település Elérhetőség
Bojtosné Vocskó Enikő   

06-20/327-3506

Cigánd  

 

 

 

 

 

 

 

3973 Cigánd, Fő út 90.

Tel.: 47/534-440

47/534-442

Tel/Fax: 47/534-441

E-mail: csgykozpontcigand@gmail.com

Tiszakarád
Tiszacsermely
Csomós-Filep Regina
06-30/466-4573
Lácacséke
Révleányvár
Ricse
Semjén
 

 

 

 

Kopasz Dóra

06304665406

Kisrozvágy
Nagyrozvágy
Bodroghalom
Pácin
  Karcsa
Karos
Dámóc
Zemplénagárd

 

A Központ által nyújtott speciális szolgáltatások a cigándi járás teljes lakossága részére elérhetők.

 

Kapcsolattartási ügyelet keretében biztosítjuk

  • a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges helyszínt,
  • a felügyelt kapcsolattartást elrendelő szervvel történt előzetes egyeztetést követően a felügyeletet ellátó szakembert, vagy lehetővé tesszük más felügyeletet ellátó szakember jelenlétét,
  • az érintettek kérésére, valamint  a gyámhivatal kezdeményezésére gyermekvédelmi közvetítői eljárást (mediáció), melynek célja a felek közötti konfliktusok feloldásának segítése, közöttük megállapodás létrehozása, és annak mindkét fél részéről történő betartása,
  • a konfliktuskezelő (mediációs) szolgáltatást

 

Készenléti szolgálat keretében biztosítjuk:

  •      a nyitvatartási időn kívül felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítséget, tanácsadást vagy
  •      tájékoztatás nyújtást,
  •      tájékoztatást nyújtunk a lelkisegély-telefonvonal elérhetőségéről
  •     Egy állandóan hívható telefonszám segítségével egy folyamatos jelenlétet biztosítunk a nyitvatartási időn túl felmerülő krízishelyzetekben.

 

Telefonszám: 06 20 409-73-74

 

Iskolai és Óvodai Szociális Munka

  •  A köznevelési intézményeken belül elérhetővé váljon egy szociális segítő tevékenység, melynek során a gyermekek és családjaik professzionális segítséget kapnak.

 

Óvodai és iskolai szociális segítő

Ellátott település

Elérhetőség

Takács Boglárka       06-30/4665024 Cigánd  

 

 

 

 

3973 Cigánd, Fő út 90.

Tel.: 47/534-440

Tel/Fax: 47/534-441

E-mail: csgykozpontcigand@gmail.com

Ricse
Nagyrozvágy
Zemplénagárd
Révleányvár
Vajda Ivett

06-20/327-2240

Tiszakarád
Tiszacsermely
Bodroghalom
Pácin
Karcsa
Karos