A projekt átfogó célja az elsődleges prevenció megerősítésével az óvodás és iskolás gyermekek és fiatalok (köztük a szociálisan hátrányos helyzetűek) szociális jólétének, életminőségének javítása az óvodai és iskolai szociális segítés feladatellátás feltételeinek megteremtésével, szakmai tartalmának, a fenntartásához és rendszerszerű elterjesztéséhez szükséges humán és pénzügyi források meghatározásával.
Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység eszköztárának kialakítása, adaptálása, az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység kialakításának programja az adott intézményen belül felmerült problémáknak, a helyi viszonyoknak megfelelően. A program magában foglalja a szolgáltatás nyújtásának megtervezését, szervezését, a tevékenység kialakítását adott intézményre vonatkoztatva, ide értve a szolgáltatást nyújtó szakemberek biztosítását.
Cél a köznevelési intézmények és a család és gyermekjóléti szolgáltatások közös eljárásrendjének kialakítása.
A projekt részcéljai:

 1. Óvodai és iskolai színtéren a szociális segítés eszköztárának kialakítása és megjelenítése (egyéni, csoportos és közösségi segítő tevékenységek keretében):
  • A gyermekek, tanulók, szülők, óvodapedagógusok, pedagógusok részére adekvát szakmai segítség nyújtása.
  • Az elsődleges prevenció megerősítése.
  • Az észlelő és jelzőrendszer működésének segítése.
  • Egységes szemléleten alapuló szociális segítségnyújtás megszervezése.
  • A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek helyzetét javító szolgáltatások nyújtása.
  • A veszélyeztetett gyermekek kiszűrése, a veszélyhelyzet megszűntetésében való segítség, ezen ismeret alapján prevenciós eszközök azonosítása, alkalmazása.
 2. Kompetens szakemberek bevonása az óvodai iskolai szociális segítésbe, készségeik, kompetenciáik fejlesztése helyi szinten:
  • szociális segítők kiválasztása, alkalmazása
  • esetmegbeszélés
  • szupervízió
 3. Szakmai együttműködés rendszerének kialakítása a család és gyermekjóléti központok és a köznevelési intézmények között (szervezeti keretek, eljárásrend, dokumentáció)