Ideje: 2013. augusztus 1. – 2014. július 31.


1. A lakosság tájékoztatása

6 alkalommal (településenként 2-2 alkalommal) megrendezésre kerülő lakossági fórum a kistérség központi településein.
Cigánd
Ricse
Karcsa

Célja:A lakosság tájékoztatása az Intézmény működéséről, az ellátások igénybevételéről,  a  pályázat céljáról, a pályázatban folytatott tevékenységekről.

2. Lakosság tájékoztatás szóróanyaga

Az új szolgáltatási rendszerről szóróanyag terjesztése.

Célja:
A szóróanyag segítségével minden társadalmi réteg elérhetővé váljon.
A szolgáltatásokról az ellátások igénylésére
szorulók tudomást szerezzenek.

3. Lakossági tájékoztatók, fórumok

Helyszínek: Cigánd, Ricse, Karcsa
Lakossági fórumokon elért eredmények:
A lakosság számára világosabbá és átláthatóbbá vált az intézmény működése,a szociális szolgáltatások elérhetősége.
A közvetlen, személyes interakció révén közelebb került egymáshoz a szolgáltatást nyújtó és ellátást igénybe vevő.
A rendezvények lehetőséget teremtettek véleményezésre és visszacsatolásra.

4. Együttműködő partnerek elérése

15 szakmai tájékoztató megtartására került sor (szakmai területenként 5×3 alkalommal.)

Szakmaterületek:

  • Gyermekjólét
  • Szociális- és esélyegyenlőség
  • Egészségügy
  • Oktatás
  • Központi koordináció

Az együttműködés hatékonysága, a szakmai munka átláthatósága és szervezhetősége érdekében területenként szakmai koordinátorok kijelölése történt.

5. Szakmai koordinátorok

 • Dakos Jánosné szakmai vezető -és gyermekjóléti szakmaterületi koordinátor
 • Szilvásiné Bernáth Judit szociális – és esélyegyenlőségi szakmaterületi koordinátor
 • Horváth Andrea oktatási szakmaterületi koordinátor
 • Szopkóné Pataki Melinda egészségügyi szakmaterületi koordinátor
 • György Józsefné központi koordináció és igazgatási szakmaterületi koordinátor

Szakmai koordinátorok feladatai

  • Az együttműködő partnerek elérése,szakmai tanácskozások szervezése.
  • A szakmaközi kapcsolatok erősítése
  • Kompetenciahatárok kijelölése
  • Egységes szempontrendszer kialakítása
  • Egységes fogalomhasználat
  • Jelzőrendszer hatékonyságának növelése

Cél: Az együttműködő partnerek és a szolgáltató közötti munkakapcsolat erősödése, hatékonyabbé tétele az ellátotti célcsoport érdekében.

6. Szakmai tájékoztatók

Elért eredmények

  • a tagok együttműködési készsége erősödött, kapcsolatrendszer kiszélesedett,
  • egységes szempontrendszer, és egységes kommunikációs eszköztár kialakult
  • erősödött az együttgondolkodás a problémamegoldásban,
  • erősödött a rendszerszemléletű gondolkodás,
  • a jelzőrendszer hatékonyságának növekedése.
  • együttes feladatvállalás a családban felmerülő problémák megoldásában (családlátogatás, esetkonferenciák, közös programok szervezése, közös képzések)

7. A szolgáltatásban dolgozók képzése

Cél: A munkatársak szakmai tudásának  fejlesztése, szakmai eszköztárának bővítése, kommunikációs készségének javítása, problémamegoldó képességének növelése. Új szolgáltatások bevezetéséhez szükséges szakképesítés megszerzése.

 • Informatikai képzés
 • Személyiségfejlesztés
 • Konfliktuskezelő tréning
 • Szupervízió
 • Menedzsment képzés
 • Mediátor képzés
 • Esélyegyenlőségi munkatárs képzése

Megszerzett tudástőke elősegíti:

 • A szolgáltatások minőségének javítását,
 • Az alapellátások színvonalának emelését,
 • Az ellátottak részéről felmerülő szükségletek mindinkább megfelelő kielégítését,
 • a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások hatékonyságának növelését.
 • az új szolgáltatások bevezetése a családon belüli megromlott kapcsolatok kezelésének javításához járul hozzá.